Fountain Fine Art

Gareth Thomas (1955-2019), Mwnt, Autumn